14.01.16

  •                                    

  •  

Edurio aptauju veidošanas kursi Jelgavā

Skolotāji iknedēļas pedagoģiskajā sapulcē

1.semestra mācību rezultātu apspriedeSkolotāju ekskursija Nacionālajā bibliotekā 
  •  
Sākumskolas skolotāju metodiskā apvienība