27.08.20
Aktuālā informācija, drošības instruktāža, tikšanās ar pagasta un Vecāku padomes pārstāvjiem.

03.09.19

Pedagoģiskās padomes sēde

 Jaunā mācību gada aktualitātes.
Ikgadējā drošības instruktāža