14.09.22

  Sesavas pamatskola ir par to,lai darbs arī ārpus mācību stundām tiktu pavadīts kvalitatīvi un lietderīgi.Darbojamies kopā ar skolas speciālo pedagogu.
 

27.08.20
Aktuālā informācija, drošības instruktāža, tikšanās ar pagasta un Vecāku padomes pārstāvjiem.

03.09.19

Pedagoģiskās padomes sēde

 Jaunā mācību gada aktualitātes.
Ikgadējā drošības instruktāža