13.03.18

Skolotāju darbs pavasara brīvdienās

Skolnieku brīvdienās notika mācību priekšmetu metodisko komisiju sanāksmes.

Ekskursija

Skolotāji devās ekskursijā uz Bārbeles topošo pamatskolu. Apmeklēja Bārbeles pagasta bibliotēku  un Bārbeles slaveno sēravotu. Par sēravota vēsturi var lasīt šeit