01.04.19

Klases audzinātāju MA vizīte Mārupes vidusskolā