03.09.19

Pedagoģiskās padomes sēde

 Jaunā mācību gada aktualitātes.
Ikgadējā drošības instruktāža